B
H YB
OHD A
GIAI,
A A.
- ha
a avB
H YB
OHD A
GIAI,
A A.
a, a a: iq 4, a 1.
b: wb:
Ha b giai, b a b
d bw aw b a wd b
ia hwd a, hd a
bi b bw c h-
bw.
a a b giai, hb
d whai: wd a B
b, ai a ai, ohd h
a, a, oha b bi, h
jw ai c a B.
K b giai, d hd d ba, d b, oha -
a h wha, b wha,
whb d B d a b.
a giai, b b b -
a, b b g , jw ha
a a d. b , jw b a
b h a, jw o, hB a.
a, a 6:
a q i i, a d a
, o b giai, d a ha-
, jw b i b, h a a
b, h a b ai.
HH b, b, a b:
, d hd c , b a
b c, d b, b ,
r wb a ha a, a
ai ai, a aw whsai,
a h a a.ib iq, a 2.
b: b hva :
̳a wd a, aw, h bw, h
a aw, a hd B d, a b
giai.
a: c a hwd.
wb a sqqi, ai h h-
ai, b hc, giai , whbb a .a, a 4:
T d b c b hd, h
bw b a, B a ha
hd, j ha ai, hb a
a h b a, b hd wd
ai: wb hai, b, ai,
Bw a aw ai h aw
ai, a h d ia d: b d,
a b giai, a ai, a h
a.
a, h b: K a ha:b a:
a B: a giwb.
, a: iq 8, a 6.
b: c b:
o giai, B B hb d
hd, b c i h b , a
d a c. H b b, h ib a, h
a a, h b a D, h a
ohc, hv a d whc.
Ha i giai, c b wb
d: k d b d, b c a: h oh
b b hd, h ia D, h whb h
wd b. Uha b, ha a
oh c, a B wha gwd
D.
ai hai , h gwb hd a
ai, h kw w ai av
a ai Bw a.a b hb, a giai a
a b a h a hwd a
aw a.
ai o giai, whb d a
b a, a b aw B,
b d b a, b
a, a b q wha-
.a, a 8:
b a giai, a B
c h hvi, d aw, aw: a
a b b, jw k d b ,
b b i i. b, ha
b, a aw b, h aw , a
b a aw. a b d,
a, h d i i b.
H d: a d, a, b .
a 2:
o giai, b b a,
aw d B a, w av -
ai b, a r h b
a, a a whb, a -
a ha h b, b a h ai
hb, b d .
a, a 8:
a b b c aw
jhb hd, giai , h a a-ib, ai a, -
a, ai, ai h ai
b B a h i aw, d
a, r a.
H b, b, a a:
, d hd r ai, a
D w a, d hB-
, hai c a, ai d B-
, whb , D b, jw
b b b, aw a.
ib ir, a 2:
b: Gc a:
hai c, h a > H b, b:
a , d a, a a,a b a, b h
ha, ai a, k h
B, a ha, a
B wd a.
2- ibi a, a 2:
a h a h ai
i ai d a b hd, giai
, b b. Gc ohb b
a ohc hB a ha b hd,
hb b b b hb hd: d
d, h wb d bi d.
a:
ai a a, : B b
D, h d; B a: d jhb a
q, a h b ai; b a
a, h ha , h ha, jw r
hd: a a a c i, c
a a D hb d.HH b, b:
, iiaw b, r
ai a, ba, ha
ai a a b b, h
id a hd. b ai ha
D ai, a a b hd h
ai.
wb , gb 6: h aw 4.
wb w giai
a 4. a 1. Gb:
a B b a a ai -a g, wa wa a gb b
b b .
Gb a h hd, ai, a
giai, a a, b -
b ia b b haw
a.
̳a wd a hd, a giai, h
whb a b hd, ha
a b b h a a jhb
hd, B d a a a b
o.
a aw b a a
a giai, b -
a ai B d ri
bi h whai.
b:
ai a a d h b a.
B wh d ai av ai, a: d
a h ai B.
b:
b a, , a b d
. b a d hb b,
a hb .
a, a 3:
b bi b, gibi,
hb a wdd b hd h hd:
b b hd a wh ai d,
b oh b hai a a a,
b a B h bi ba hd, B a wh -
b hd, h aw bw b d
ai b ib hd. a b d
d , b h d hwd i.
a, h b, b:
i, B c b a
b c jhb, wha a, a
a, b a, -
b, hb d ha a aw
ai, hd a hai>

ai, a bi b hd, giai
, i b.
a d b b b ohd
a i, a h a a
b a, aw a: ha
d, giai .
b:
d b h d a
b, Bi hb h b b-
, whb b r h b a
c a.
a 5. Gb:
d, , a a a a hd, a b, wha
h a ai a a d.
o giai, w bi a aw
w, whaw h a ai, -
a hc.
o giai, ibi a Bi
aw a b a whb a ha aw a.
w gibi, , a a a
d, h a ai whd a a
d.
b:
aa jhai a d oha d
ab.
, r whb a, ,
bi id a wb whb
a h a b.
WHa r whb a bi a-i a oh a , b hb h
B hb.
b:
ha whb d, , a b
i, a b b, c a, a
w a D, a .
a, a 2:
Hai , whb hd a-
b hd, ha b b
hd h b ic, h a
whb hd. H i a i
a hd, jw a sa, h jw a
ha, h j a b wha.
a h d ia d: a, a h a
giai, o a.
K:
b a a hd, , h g, jw
b a wha, hwd a r whah b ib hd id. b a a
aw a ib. a -
a a d, ha whb
a ia ai oh a h a, a
h ai, aw b B h
aw a d: a, a h -
a giai, o a.
a 7. Gb:
b ohc gqi r o h a hb, j
a w hb, a , oh a a,
a hd.
b ohd hai giai h
hb b, j a w hb, -
a , oh a a, a hd.
b d ai wha a
kw h giai , a w -
b, a , oh a a, a
hd.
a h b r r i kw hgiai , aw a a,
a , oh a a, a hd.
b:
a a a d hd , whb a-
a b b h d
d c h ia: b d d
.
B, bi , b, kw :
whb hd a b aw a wd
giai D b i a.
a d d c aw h ia:b r c .
B, a, B, bi : wb
kw h giai d a, whb
a a. a d d
c h ia: b d d .
b:
B, b h a whb -
a: d a d jb.
a d d c hd h ia:
b d d .
a 9. Gb:
Lv B ai b b , b ,
, ai ai a ai c hd,
a d d a.
Lv B ai b b ,
b , , ai b Bw
b kw h giai, whb a
w h giai, bi
b r wh a a.
b:
Uha d, a , d b a -
bi, a hd h b a. a h
a, b, b whb d a-
.
b:
b a a, ib hd
d b, jw b ,
a av a, ha, giai
a, ai a whb awb h a d a h ai.
a:
a ibw c whib b hd,
o a giai, h oha c
b hd wha, b a a h
b ai sb a.
H b, b:
a, i, hb bi b-
, ohc a a a r, aw
a ai a h b a a
r. Gb d, , aw i
whib whb id, d ha wd w,
ohc aw giai b b hd h ai i
a.
a, giai, kw a b,
a a b , a
a h b, b a
a a d, bi B
i i b, h b a hd hd aw
a a h a, a b
d b a h hb: Bw, h w,
h w b.
a h B, whb a, a
d giai a b, a b h
d b d, b a B: d,
a, b, ai, , i, a,
b, ai, b b hai,
B B a ai, b b hai.a h d, c b, b
a av a, h b wb wh
ai a b, b aw
a ai bi, a b i c
jhb, hd hB, gwb hd -
a ha, a b q kw
w h a giai.
a, a 2:
a b, giai, whb ohc
w, a aw, b
aw, hwb a d b -
aw, a bw, k
ai whaw, aw b ha-
w, h d b hd hb
ia, ai h b ai,
b ai h ai.
H b, b, a b:
i, b a b, h bi chwd a hb, ai ki ai gw
ib, ha b g b, b
whb a-a Bw b,
hd a aav a b, hai D
B a, jhai b
a, h a b d d, a
aw, d a jw d hai
a h a a gwb d
wha, b