^ 
-
-
ר
ר
-
-
-
-
ר
ר
[. ]
[. ]
˨
[ , ]
[]
ר
ר
-
˨
˨
-
˨
˨
˨
˨
˨
˨
-
٨
٨
٨
[. ]
ب
ب
-
-
             ^