sci_linguistic - ru Lykas FictionBook Editor Release 2.6 30 August 2011 275A30CF-729A-4F84-B8C0-464F4FF61C24 1.0

1.0 Lykas


-

. , . , , . , "" "" "".

1000 .

A

absoluta, abstrakta, adekvata, administracio, adreso, afiso, agento, akademio, aktiva, aktoro, aktuala, alternativo, altruismo, ananaso, anekdoto, anonco, nonima, aparato, apartamento, apetito, aresti, argumento, aromo, artisto, atako, atleto, atmosfero, asocio, autoro, avangardo.

aboni ( )

aceti

afero //

agi //

akcepti //

akvo //

alia //

alta //

ami //

amiko //

amuzi

aparta //

aperi

arango

arbo

arto //

artikolo //

aspekti //

atendi

audi //

auskulti

auto

autuno

B

baleto, balkono, balo, banala, banano, banderolo, bandito, banko, bariero, bazaro, bazo, benzino, betono, biblioteko, bileto, binoklo, biologio, biskvito, bivako, bojkoto, bombo, botaniko, brava, brigado, brosuro, bugeto, bufedo, bukedo, bulteno, burokrato.

bati

bela //

besto //

bezoni

bildo /. ""/

birdo

bombono //

bona //

brili //

buso

C

celo, cemento, centimentro, centro, ceremonio, cifero, cigaredo, cinika, cirko, cirkulero, cisterno, citadelo, civilizacio.

certa //

C

campiono, ceko, cokolado.

cambro //

car

carma //

cefa //

cielo

D

dato, so.

danci

danki //

dankon

dauri

decidi

dekstra

demandi //

devi //

deziri

dika

diri //

direkto //

diversa //

do

donaci

doni //

dolca //

dormi //

E

efekto, efemera, egoisto, eho, ekonomio, ekrano, ekskurso, ekspedicio, ekspluati, ekstazo, ekvatoro, ekvivalenta, ekzameno, ekzemplero, ekzotika, elasta, eleganta, elektro, elektroniko, emblemo, emocio, enciklopedio, energio, entuziasmo, epidemio, epigramo, epilogo, epiteto, epizodo, epoko, erotiko, erudicio, estetiko, etago, etapo, etiko, etnografio.

ec

eduki

edzo

ekzemplo //

ekzisti //

elekti //

esperi //

esti //

F

fabriko, fakto, fakultato, fanatika, fantazio, farso, fasisto, fatala, //

fako //

fali

familio //

fari //

felica

fenestro

fermi //

festo //

fidela //

filo //

filmo

fini //

fiso

flanko // ,

floro //

flugi //

fojo

for //

forgesi

forta //

frapi

frato //

frua

funkcii

G

garantio, garago, gaso, generalo, genio, geografio, geologio, geometrio, giganto, gimnastiko, gimnazio, gitaro, gnomo, grafiko, gramo, gramatiko, grandioza, granito, grimaco, gripo, grupo, gubernatoro, gvardio.

gazeto

glaso

granda //

gratuli

grava //

G

gazo, gendarmo, ginzo (), girafo.

generala // ,

gusta //

H

harmonio, helikoptero, heroo, higieno, himno, hipopotamo, historio, hokeo, horizonto, horizontala, horoskopo, hospitalo, humana.

havi

hejmo ()

helpi

homo / /

horo //

H

halato, haoso, horo

I

ideo, idealo, identa, idilio, idioto, ignori, ilustri, iluzio, imiti, imperio, imponi, improvizo, impulso, indekso, indiferenta, individuo, industrio, inercio, inflacio, ingeniero, iniciato, inspektoro, instanco, instinkto, instituto, instrukcio, instrumento, integralo, intelekto, informi, intereso, intervalo, intervjuo, intrigo, intuicio, invalido, ironio, islamo, izotopo.

infano //

instrui //

inviti

iri

J

jaguaro, jodo, jubileo, juna, juristo.

ja

jaro //

jen

J

jargono, jongli,

jeti //

K

kabineto, kakao, kalendaro, kalsono, kanalo, kandidato, kapitalo, kapitano, kapitulacii, karaktero, karakterizi, karamelo, karavano, kardinalo, kariero, karikaturo, karnavalo, karto, karuselo, kaso, katalogo, kti, koridoro, kosmo, kostumo, kotleto, krabo, kredito, kritiki, krokodilo, kubo, kulinara, kulturo, kurioza, kurso, kvadrato, kvartalo, kvitanco.

kalkuli //

kampo //

kanti //

kapo //

kapti

kasedo

kasi //

kauzo //

ke ()

kelkaj

kisi

klara //

knabo

kolekti //

koloro //

komenci

komerco

kompreni

komuna //

koni //

konsenti //

konsili //

konstrui //

kontenta

korespondi //

kosti //

kredi //

kreski //

krom

kuiri // ()

kuraci //

kuri //

kusi //

L

labirinto, laboratorio, lako, lakona, lampo, legendo, leopardo, liano, lifto, likvidi, lingvistiko, linio, liriko, liro, literaturo, litro, logiko, lojala, lokomotivo, luno, lustro.

labori //

lago //

lakto //

lando //

larga

lasi //

lasta

laudi //

lauta

lavi

leciono //

legi //

lerni

letero //

levi //

libero //

libro //

vo //

logi //

loko //

longa //

ludi //

M

mafio, magio, magneto, magnetofono, majoro, maksimumo, manipuli, manovri, manuskripto, margarino, marko, marmelado, marsi, marto, maso, masko, masino, matematiko, materialo, materio, matraco, medalo, medicino, medikamento, meduzo, mekaniko, melodio, menuo, metalo, metodo, metro, metroo (metropoliteno), mikrofono, milimetro, miliono, mineralo, minimumo, ministro, minuso, minuto, mitingo, modelo, monumento, moralo, motivo, motoro, mozaiko, muskolo, muzeo, muzo, muziko.

mano //

mangi

maniero //

manki //

maro

mateno /. ""/

mem

memori //

meti

mezo //

milito //

miri //

mono //

monato

mondo ()

monto //

montri //

morti //

movi //

multe //

muro //

N

nacio, naiva, negativa, nepre (), nervo, neutrala, nico, nikotino, noto, nova, novelo, nuanco, nulo, numero.

naski //

naturo //

ne

necesa //

nokto //

nomo //

nun //

nur

O

objekto, oceano, odo, oficiala, oficiro, operacio, opero, opozicio, optiko, optimismo, oratoro, orbito, ordeno, ordinara, organizi, originala, orkestro, ovalo, ozono.

ofico //

ofte

okazi //

okupi //

opinio

ordinara //

P

paciento, pakto, palmo, paniko, panoramo, pantero, pantomimo, parado, paradokso, paralela, parasuto, parko, parlamento, parodio, partio, pasagero, pasiva, pasporto, patrioto, pauzo, pedagogo, pensio, persono, pesimisto, pijamo, pikniko, pioniro, piramido, pirato, plakato, planedo, plano, plastiko, pluso, poemo, poeto, poezio, politiko, populara, porcio, portreto, pozicio, pozitiva, praktiko, premio, pretendi, primitiva, principo, problemo, produkti, profesio, profesoro, programo, progreso, projekto, propagando, protesto, prozo, psikologo, publiko, pulso.

paco // ,

pagi

pago

pano //

papero //

pardoni //

paroli //

parto //

pendi //

pensi

pentri ()

perdi

permesi

peti //

piedo // ()

placi

plena //

plezuro / /

plori

pluraj //

poemo //

popolo //

pordo //

porti //

posto

povi //

preferi //

preni //

premi ,

prepari //

presi //

preta /--/

prezenti //

prezidi //

printempo

proksima / /

promeni //

promesi //

propra

provi //

pura //

R

radaro, radikala, raketo, reala, recenzo, redakcio, redakti, redaktoro, reformo, regisoro, reklamo, rekomendi, rekordo, rektoro, religio, repertuaro, reputacio, respubliko, restoracio, retoriko, revizoro, revolucio, revolvero, rezervo, rezolucio, roboto, rolo, romano, romantiko, rozo, rublo.

radio ,

rajto

rakonti

rapida

raporti //

regulo //

renkonti

respondi //

resti //

revi

revuo // ,

ricevi //

rica //

ridi //

rigardi

rilato //

rimarki //

ripeti //

ripozi //

rivero //

rompi

S

salono, samovaro, sarkasmo, satano, satelito, satiro, sceno, sekcio, sektoro, sekundo, seminario, sensacio, sentimentala, serenado, serio, serioza, sesio, sezono, sfero, sidi, signalo, silueto, simbolo, simetrio, simfonio, simpatia, simptomo, sistemo, situacio, skeleto, skeptika, sociala, sodo, soldato, solidara, soneto, spektaklo, sporto, stabila, stacio, stilo, stipendio, strukturo, studento, sumo, surprizo.

saluti //

salti //

sama

sano //

savi

scii

scienco

sego

sekva //

semajno //

sendi

senti

serci / /

servi //

signifi

simila //

simpla

sinjoro

skatolo //

skribi //

sola //

somero

soni //

speciala

spegulo

sperto //

stari

strato //

studi //

sufice

sukceso

suno

supra //

S

sanco, snuro, soforo, soseo, stormo.

sajni

sango

sati ,

serci

sipo //

slosi //

stato //

T

tabako, taksio, taktiko, teatro, tekniko, teksto, telefono, telegrafo, telegramo, temo, temperaturo, teniso, teorio, terapio, teritorio, tigro, tipo, tono, torto, tosto, triumfo, triviala, trotuaro, tundro, tunelo, turisto, turniro.

tablo //

tago / /

tamen

televido

tempo //

teni //

tero //

timi //

traduki //

tranci //

tre

trinki

tro

trovi

tuj ,

turni //

tuta // ,

U

unika, universitato, uragano, urno, utopio.

universala

urbo //

utila //

uzi

V

vagono, valso, valuto, vazo, vertikala, veterano, vidi, vino, virtuozo, viruso, vitamino, vizito, vizo, vualo, vulgara, vulkano.

Valoro

varma

veni //

vendi

vento //

vero //

verki

vespero

vesto

veturi

viando

vilago

vintro

viro //

vivo //

vojo //

vojago //

voli //

vorto //

Z

zebro, zenito, zigzago, zodiako, zono, zoologio.

zorgo //